MINIBOSS BIZNESA SKOLA

PAR MINIBOSS BIZNESA SKOLU

Starptautisks izglītības tīkls

Vai jūsu bērni no skolas gūst maksimāli daudz? Vai viņu pašpārliecinātība pieaug, pat saņemot atraidījumu? Vai viņi iegūst prasmes un attīsta uzvedību, kas viņiem palīdzēs īstenot nākotnes sapņus?

MINIBOSS biznesa skola piedāvā visaptverošu programmu, lai mūsu skolēni iegūtu pārliecību un kļūtu neatkarīgi, un lai, risinot problēmas, domātu radoši un būtu ar empātiju apveltīti līderi. Mūsu skolēniem tas izdodas, programmas laikā izplānojot, uzsākot un vadot līdz pat 8 uzņēmumiem.

Mēs ne tikai sniedzam mūsu skolēniem praktiskas iemaņas un noderīgu pieredzi, bet arī palīdzam atklāt un pilnveidot viņu talantus, kā arī iegūt pārliecību par sevi, attīstīt rakstura stingrību un apņēmību.

Vai jūsu bērni ir gatavi sākt apgūt un trenēt iemaņas un uzvedību, kas viņiem būs nepieciešamas dzīvē? 

Aktuāli

Katram bērnam ir vajadzīgs MINIBOSS! Unikālā metodoloģija un programma sniedz skolēniem vissvarīgākās prasmes, lai gūtu panākumus dzīvē.

Inovatīvi

Bērna pilna potenciāla attīstīšana, izmantojot 8Q metodiku – unikālu intelektuālo īpašumu, kas reģistrēts WIPO (Šveice) un LC (ASV).

Ērti

Nedēļas nogales nodarbības tiešsaistē vai klātienē angļu vai latviešu valodā.

Reālās dzīves praktiskās iemaņas

Ik gadu kursi ietver 12 prakses veidus, kad skolēni izstrādā biznesa idejas, veido komandas, rada savus jaunuzņēmumus un piedalās starptautiskos čempionātos. Skolēni piedalās it visā jau no 6 gadu vecuma – to nepiedāvā neviena cita skola pasaulē!

Efektīvi rezultāti

Mūsu unikālā mācību metode un individuālā pieeja dod 100% garantiju, ka ikviens skolēns, kas pabeidz pilnu MINIBOSS programmu, gūs panākumus dzīvē! Mums nav testu un atzīmju. Mēs koncentrējamies uz sasniegumiem, ko jūsu bērns gūst savā dzīvē.

Globāls

Skolēns ir daļa no MINIBOSS tīkla un piedalās čempionātos, kas dod starptautisku pieredzi, un MINIBOSS diploms paver durvis uz daudzām universitātēm visā pasaulē!

STARPTAUTISKAIS DIPLOMS

Starptautiskais MINIBOSS BUSINESS SCHOOL diploms (Lielbritānija) ir starptautiski atzīts un paver durvis uz prestižākajām pasaules universitātēm! Ar šo diplomu bērns izveidos sev veiksmīgu karjeru un ģimeni! MINIBOSS diploms faktiski jau konstatē, ka viņš ir VEIKSMĪGS un LAIMĪGS!

STARPTAUTISKAIS DIPLOMS

Starptautiskais MINIBOSS BUSINESS SCHOOL diploms (Lielbritānija) ir starptautiski atzīts un paver durvis uz prestižākajām pasaules universitātēm! Ar šo diplomu bērns izveidos sev veiksmīgu karjeru un ģimeni! MINIBOSS diploms faktiski jau konstatē, ka viņš ir VEIKSMĪGS un LAIMĪGS!

AKADĒMISKĀ PROGRAMMA

Programma

"8 INTELEKTU ATTĪSTĪŠANA"

Bērnu izglītības galvenais mērķis ir maksimāli attīstīt katra bērna potenciālu un pavērt viņiem maksimāli vairāk iespēju.

Pirmajam mācību gadam uzņemam bērnus un pusaudžus vecumā no 6 līdz 14 gadiem. Grupas tiek veidotas atbilstoši attiecīgajām vecuma grupām: 6–8 gadi, 9–11 gadi, 12–14 gadi

Katrs kurss ilgst 1 akadēmisko gadu. MiniBoss nodarbības notiek reizi nedēļā.

AKADĒMISKĀ PROGRAMMA
1. KURSS

MINIBOSS:

EKONOMIKAS UN UZŅĒMĒJDARBIBAS ABC
AKADĒMISKĀ PROGRAMMA

MINIBOSS EKONOMIKAS UN UZŅĒMĒJDARBIBAS ABC

Pirmais programmas kurss
8 INTELEKTU ATTĪSTĪŠANA

AKADĒMISKĀ PROGRAMMA
2. KURSS

MANTINIEKS:

ĢIMENES BIZNESS

AKADĒMISKĀ PROGRAMMA

MANTINIEKS ĢIMENES BIZNESS

Otrais programmas kurss
8 INTELEKTU ATTĪSTĪŠANA

AKADĒMISKĀ PROGRAMMA
3. KURSS

RADOŠAIS:

IDEJU ĢENERĒŠANA UN EIDĒTIKA

AKADĒMISKĀ PROGRAMMA

RADOŠAIS IDEJU ĢENERĒŠANA

Trešais programmas kurss
8 INTELEKTU ATTĪSTĪŠANA

AKADĒMISKĀ PROGRAMMA
4. KURSS

KOMERSANTS:

TIRGU IZPĒTE UN MĀRKETINGS

AKADĒMISKĀ PROGRAMMA

KOMERSANTS TIRGU IZPĒTE UN MĀRKETINGS

Ceturtais programmas kurss
8 INTELEKTU ATTĪSTĪŠANA

AKADĒMISKĀ PROGRAMMA
5. KURSS

UZŅĒMĒJS:

INOVĀCIJU UN BIZNESA VĒSTURE

AKADĒMISKĀ PROGRAMMA

UZŅĒMĒJS INOVĀCIJU UN BIZNESA VĒSTURE

Piektais programmas kurss
8 INTELEKTU ATTĪSTĪŠANA

AKADĒMISKĀ PROGRAMMA
6. KURSS

IZGUDROTĀJS:

IZGUDROJUMU TEORIJA, IZGUDROTĀJA UZDEVUMU RISINĀŠANAS TEORIJA

AKADĒMISKĀ PROGRAMMA

IZGUDROTĀJS IZGUDROJUMU TEORIJA UN PRAKSE

Sestais programmas kurss
8 INTELEKTU ATTĪSTĪŠANA
AKADĒMISKĀ PROGRAMMA
7. KURSS

ORATORS:

RETORIKA, KOUČINGS, PĀRDOŠANA UN TĪKLOŠANA
AKADĒMISKĀ PROGRAMMA

ORATORS KOUČINGS KOMUNIKĀCIJA TĪKLOŠANA

Septītais programmas kurss
8 INTELEKTU ATTĪSTĪŠANA

AKADĒMISKĀ PROGRAMMA
8. KURSS

PROFESIONĀLIS:

PROFESIONĀLĀ ORIENTĀCIJA UN KARJERAS KARTE

AKADĒMISKĀ PROGRAMMA

PROFESIONĀLIS PROFESIONĀLĀ ORIENTĀCIJA UN KARJERAS KARTE

Programmas astotais kurss
8 INTELEKTU ATTĪSTĪBA

AKADĒMISKĀ PROGRAMMA

MINIBOSS sistēmas unikalitāte

MINIBOSS programmas unikālās un inovatīvās metodoloģijas dēļ zīmols tiek atzinīgi novērtēts visā pasaulē, ir saņēmis vairākas starptautiskas balvas un iekarojis augstu vietu pasaules izglītības sistēmā. MINIBOSS biznesa skolas galvenā atšķirības pazīme ir tās holistiskā pieeja izglītībai, ko veido šādi elementi:

8 KURSI

pakāpeniska informācijas, domāšanas veida un praktisko iemaņu slāņu veidošana

18 TEORĒTISKIE PRIEKŠMETI

visaptverošs zināšanu kopums, kas jauktā veidā aptver uzņēmējdarbību un sociālās zinātnes

12 PRAKSES VEIDI

liela uzmanība tiek pievērsta principam "mācīties darot" un dažādu veidu praktiskās pieredzes uzkrāšanai, kas lielākoties tiek gūta komandas darbā

KONCEPCIJA “8 INTELEKTI”

reģistrēts intelektuālais īpašums, kas veicina katra skolēna pilna potenciāla attīstīšanu, izmantojot 8 domāšanas veidus: intelektuālo, emocionālo, fizisko, radošo, vadības, uzņēmējdarbības, pedagoga un sociālo domāšanu

STARPTAUTISKA PIEREDZE

tikai izvēršot savu biznesu starptautiskā līmenī, skolēni var gūt patiesu izpratni par pasaules ekonomiku un mūsu savstarpēji saistīto globālo sabiedrību

Teorijas pārvēršana praksē! 

Zināšanu monetizācija!


CRM-форма появится здесь
MINIBOSS Franchise
Documents

MINIBOSS Contract of public offer
Application of accession to the Contract
Сonfidentiality

Parts of site
Documents

MINIBOSS Contract of public offer
Application of accession to the Contract
Сonfidentiality

Parts of site